Projekty EU

 

Projekt „Můj (re)start“

logo-opz-barevne

Název: Zlepšení postavení na trhu práce osob pečujících o malé děti komplexním programem s individuálním přístupem

Reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003163

Realizace projektu: 1. 11. 2016 - 31. 10. 2018

Projekt se zaměřuje na zlepšení postavení osob pečujících o malé dítě na trhu práce v Jihomoravském kraji. Cílem je pomocí klíčových aktivit poskytnout účastníkům efektivní nástroj k získání stabilního a dlouhodobě udržitelného postavení na trhu práce. Cíle bude dosaženo pomocí komplexního souboru aktivit pracovního a psych.poradenství, rozvoje osobnostních předpokladů pro vstup na trh práce, individuálního vzdělávacího plánu s možností získání praxe. Více než bagatelní podpora bude poskytnuta 15 účastníkům.

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Více o projektu: www.pracejehracka.cz